https://sbt-test.azurewebsites.net/sk/ms-science

Students engaging in science


Jedným z najlepších spôsobov, ako pomôcť študentom porozumieť vede, je nechať ich vytvárať vizuály, schémy a organizátory grafiky , aby pochopili nové a zložité koncepty. Z chémie, biológie, geológie a ďalších, tieto plány hodín zapoja študentov a umožnia im prevziať vlastníctvo ich učenia. Sú ideálne na doplnenie času v laboratóriu alebo na predstavenie a zhrnutie nových jednotiek. Prispôsobte a prispôsobte akýkoľvek projekt svojim študentom, aby im poskytli podporu, ktorú potrebujú, aby uspeli vo vede!

Nápady projektu

  • Navrhnite experiment
  • Plagáty vedy
  • Porovnajte a porovnajte zdroje energie
  • Životopisy vedcov
  • Časový harmonogram vedeckých inovácií
  • Procesy diagramu
  • Pravidlá vedeckých laboratórií
  • Laboratórne pracovné hárky
  • Životné cykly
  • Science Infographics


Veda
Pozrite si všetky zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://sbt-test.azurewebsites.net/sk/ms-science
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.