Intro to Geometry - Trapezoid Frayer Model
Aktualizované: 8/24/2018
Intro to Geometry - Trapezoid Frayer Model
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Introduction to Geometry

Úvod do Geometrie

Plány Lekcie od Anny Warfieldovej

V ranom ročníku začnú študenti rozpoznávať, pomenovávať a kresliť tvary. S postupujúcim vývojom študentov sa geometria stáva komplikovanejšou. Súčasťou toho je pochopenie vlastností a charakteristík tvarov a ich vzájomných vzťahov. Cieľom nasledujúcich aktivít je pomôcť študentom zvládnuť tieto pojmy a pripraviť ich na budúce hodiny geometrie.


Úvod do Geometrie

Storyboard Popis

Introduction to Geometry | Trapezoid Frayer Model

Text z Príbehu

  • DEFINITION
  • A quadrilateral with only one pair of parallel sides. 
  • CHARACTERISTICS
  • • Quadrilateral: 4 sides and 4 angles • 1 pair of parallel sides
  • EXAMPLES
  • TRAPEZOID
  • NON-EXAMPLES