Questions About Remote Learning? Click Here

How A Bill Becomes A Law
Aktualizované: 2/13/2017
How A Bill Becomes A Law
Tento storyboard bol vytvorený pomocou StoryboardThat .com
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Diagram a Proces

Diagram a Proces

Anna Warfieldová

Vždy dávame a dostávame pokyny, či už ide o tutoriál na webovej stránke, recept na večeru alebo o pokyny na poštu. Prechádzame tiež rôznymi procesmi, rovnako ako mnoho prírodných javov. Životné cykly, rutiny, fotosyntéza, trávenie - procesy sú všade! Inštrukcie a procesy sú omnoho ľahšie pochopiteľné, keď sú sprevádzané vizuálmi. Keď napíšeme storyboard alebo vytvoríme sekvenčný diagram, môžeme sa zamerať na diskrétne kroky, príčiny a následky a postupnosť.
Check out some of our other educational blog posts!


Storyboard Popis

social studies - How a bill becomes a law graphic organizer storyboard Branches of Government - The Legislative Branch

Text z Príbehu

 • 1. Idea For Law Is Created
 • Law to prevent teen traffic accidents
 • 2. Idea is Brought to Representative
 • 3. Bill is Introduced to Committee
 • House Committee on Transportation
 • Someone comes up with an idea for a bill. This person can be anyone, from a child to the president!
 • 4. Bill is Voted Upon in House of Origin
 • Teen Driving Bill
 • The idea for the bill is brought to a member of Congress and a bill is written. If a senator writes the bill, the bill will then be sent to a committee in the Senate, and vice versa if the bill was written by a member of the House of Representatives.
 • 5. Bill is sent to other House
 • Teen Driving Bill
 • The bill is introduced to a committee in the House of Representatives where members of the committee debate and amend the bill.
 • 6. Bill is Voted Upon in the Other House
 • If the committee accepts the bill, it is then voted upon in the House of Representatives.
 • If the bill is passed in the House of Representatives, it is then introduced in the Senate.
 • House Passes The Bill!
 • The bill is presented to the Senate, where it is debated and then voted upon.
 • House Passes The Bill!
 • The Senate Passes The Bill!
 • 7. Bill is Sent to the President
 • Teen Driving Bill
 • 8. President Contemplates Options
 • 9.(A) President Agrees With Bill
 • If the bill passes in the Senate, it is then sent to the President.
 • 9. (B) President Uses the Pocket Veto
 • The President will read the bill. He then has a few options of how to address the bill.
 • 9. (C) President Doesn't Sign While Congress is in Session, or He Vetoes
 • This Bill is now a Law!
 • The President may agree with the bill, sign it, and the bill will become a law.
 • 9. (D) Congressional Override of Veto
 • If the President doesn’t sign the bill within 10 days and Congress is NOT IN SESSION, the bill will not become a law. This is known as a “pocket veto”.
 • Reminder: Congress is NOT in session
 • Teen Driving Bill
 • If the President doesn’t sign the bill within 10 days and Congress is IN SESSION, the bill will become a law. If the President doesn’t agree with the law, he can veto the bill, and it will be sent back to Congress.
 • Reminder: Congress IS in session
 • Teen Driving Bill
 • The bill will be voted upon in Congress again and if ⅔ of Congress votes in favor of the bill, it will become a law. If less than ⅔ of the Congress vote in favor, the bill dies.
 • I veto this law. I do not want it passed!
 • Well 70% of us want it passed...so it is a law anyway!
Vytvorených vyše 13 miliónov storyboardov
Storyboard That Family