Misconceptions in Science
Aktualizované: 3/6/2019
Misconceptions in Science
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Experiments Lesson Plans

Nesprávne Pochopenie a Koncepčné Porozumenie vo Vede

Oliverom Smithom

Je dôležité, aby sme pri vstupe do našich tried nevideli našich študentov ako prázdne nádoby alebo prázdne bridlice. Študenti majú plné svojich vlastných nápadov a teórií o svete. Niektoré z nich sú správne a niektoré nesúhlasia so súčasnými dôkazmi a dohodnutým myslením v predmete. Ako vychovávatelia často nedokážeme oceniť široké a rozmanité skúsenosti našich študentov a vplyv, ktorý to môže mať na to, ako si myslia, že vesmír funguje. Študenti majú mylné predstavy o všetkých predmetoch, ale to platí najmä o vede.


Check out some of our other educational blog posts!


Storyboard Popis

Common misconception students have in science - instructional strategies

Text z Príbehu

  • The hammer will fall fastest because it has a bigger mass.