The Great Gatsby - Vocabulary
Aktualizované: 2/26/2019
The Great Gatsby - Vocabulary
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Visual Vocabulary Storyboard Example

Aktivita Slovnej Zásoby

Rebecca Ray

Táto lekcia je navrhnutá tak, aby pomohla študentom pochopiť a používať slovné slová s cieľom porozumieť ich kontextu v jednotke. Pred začatím novej časti by študenti mali získať zoznam slovných slov a mali by byť schopní preukázať svoje chápanie každého významu. Tieto stratégie slovnej zásoby umožňujú študentovi plynulšie čítanie, pochopenie výberu slova autora a získanie hlbšieho pohľadu na význam textu.


Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

The Great Gatsby Vocabulary | Visual Vocabulary Practice with spider map

Text z Príbehu

  • CONSCIENTIOUS
  • FEIGN
  • SUPERCILIOUS
  • adj. meticulous; careful; painstaking; particular
  • v. to imitate deceptively; to make believe; to pretend
  • adj. showing arrogant superiority to, and disdain of, those one views as unworthy; haughty
  • "The Great Gatsby" Vocabulary