All American Boys Vocabulary
Aktualizované: 1/17/2021
All American Boys Vocabulary
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
All American Boys by Jason Reynolds and Brendan Kiely

All American Boys od Jasona Reynoldsa a Brendana Kielyho

Sprievodca pre Učiteľov od Liane Hicks

All American Boys od Jasona Reynoldsa a Brendana Kielyho je fiktívny román, ktorý rozpráva príbeh príliš bežného prípadu: policajnej brutality. Kniha je krásna v tom, že sa podáva z viacerých hľadísk, aby lepšie pochopila násilie a rasizmus, ktoré v našej krajine existujú, a čo je ich koreňom. Reynolds a Kiely napísali knihu zameranú na temnú a znepokojujúcu realitu, podarilo sa im však pretkať nepravdepodobnú tému: nádej.


Všetci Americkí Chlapci

Text z Príbehu

  • DRONY
  • DILEMA
  • LAKOVANIE
  • (v.) hovor monotónnym hlasom
  • (n.) stav neistoty pri výbere medzi nepriaznivými možnosťami
  • (n.) roztrhaná, otrhaná rana.
  • VŠETKY AMERICKÉ CHLAPCI SLOVNÍK