Časti Šablóny Reči Storyboard
Aktualizované: 1/2/2020
Časti Šablóny Reči Storyboard
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
8 Časti Reči

Časť Reči

Rebecca Ray a Kristy Littlehale

Časť reči je dôležitým aspektom jazyka vyučovaného v ELA. Nielen, že pomôcky pomáhajú pri formulovaní správnych viet, ale tiež pomáhajú čitateľovi pochopiť, čo sa deje. Ako základ pre jasnú komunikáciu a analýzu je ovládanie častí prejavu pre študentov ELA nevyhnutné.


Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

8 Časti šablóny reči pre hodiny gramatiky

Text z Príbehu

 • NOUN
 • VERB
 • prídavné meno
 • príslovka
 • PRÍKLAD VETY
 • zámeno
 • PRÍKLAD VETY
 • PREDLOŽKA
 • PRÍKLAD VETY
 • spojka
 • PRÍKLAD VETY
 • citoslovcia
 • PRÍKLAD VETY
 • PRÍKLAD VETY
 • EXAMPLE SENTENCE
 • EXAMPLE SENTENCE