Definovanie Figuratívneho Jazyka
Aktualizované: 9/1/2017
Definovanie Figuratívneho Jazyka

Storyboard Popis

Definovanie Figuratívneho Jazyka

Text z Príbehu

  • OBRAZOVÝ JAZYK Figuračný jazyk je jazyk, ktorý vyjadruje významy, ktoré sa interpretujú skôr nápadovo než doslovne.
  • Toni používa figuratívny jazyk na vytváranie obrázkov v mysli svojich čitateľov.
  •