Eto v Akcii
Aktualizované: 1/2/2020
Eto v Akcii
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Ethos Pathos Logos

Rétorický Trojuholník: Ethos, Pathos, Logos

Katherine Docimo a Kristy Littlehale

Na strednej škole musia študenti rozvíjať formálne schopnosti písať, vytvárať eseje a argumenty, ktoré sú dobre premyslené a syntakticky rozmanité. Študenti musia tiež efektívne používať presvedčivé písomné stratégie na obhajobu nároku alebo pohľadu. Skvelý spôsob, ako zvýšiť pochopenie efektívnych argumentov zo strany študentov, je naučiť aristotelovské pojmy Ethos, Pathos a Logos. To si vyžaduje základné pracovné znalosti rétoriky. Kľúčom k silnému presvedčivému písaniu je schopnosť rozoznávať a overovať alebo odhaľovať rétoriku iných argumentov.


Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

Ethos Pathos Logos - Etika v akcii. Preukážte používanie Ethosu v argumentácii s komiksom!

Text z Príbehu

  • Som doktor zubnej chirurgie ...
  • ... a odporúčam zubnú pastu Klean ...
  • ... aby vaše zuby zostali biele!