Hyperbole - Odsek nie Novel
Aktualizované: 5/24/2017
Hyperbole - Odsek nie Novel
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Graphic Novel Example Lesson Plans

Projekt Grafického Románu

Anna Warfieldová

Nie je to komiks, je to grafický román! Pomôžte svojim študentom začať vlastný grafický román alebo obrátiť čokoľvek, čo čítate, do grafickej novej verzie!


Check out some of our other educational blog posts!


Storyboard Popis

Hyperbole - Odsek nie Novel

Text z Príbehu

  • Napíšte odsek o nevýhodách testovania vysokých stávok.
  • Priradenie bolo odstavcom - nie románom!