Konflikty Šablóna Analýzy Znakov
Aktualizované: 11/30/2018
Konflikty Šablóna Analýzy Znakov
Tento storyboard bol vytvorený pomocou StoryboardThat .com
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Analýza Znakov

Analýza Znakov

Kristen Twomey

Analýzy znakov sú dôležité pre rozpoznávanie hĺbky a nárazových znakov na príbeh. Zvyčajne sú analýzy znakov hlbšie zadané alebo krátke eseje, ktoré vyžadujú, aby študent kriticky premýšľal o jednom alebo viacerých znakoch a vyvodil závery z dôkladného čítania textu. Pomáha mať spôsoby, ako vizuálne usporiadať rôzne časti analýzy znakov pomocou storyboardov, grafických organizátorov alebo pracovných hárkov pre analýzu znakov.
Check out some of our other educational blog posts!


Storyboard Popis

Konflikt Analýza Znakov

Text z Príbehu

  • Čo je to konflikt?
  • Ako reaguje charakter?
  • Ako sa menia?
  • Konflikty
Vytvorených vyše 14 miliónov storyboardov
Storyboard That Family