Mikroskop
Aktualizované: 10/4/2017
Mikroskop
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Innovations - Microsope

Mikroskop

Storyboard That je Ilustrovaná Príručka Inovácií

Learn more about amazing inventions and discoveries!


Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Nové Inovácie - Mikroskop

Text z Príbehu

  • MIKROSKOP Mikroskop je optický nástroj, ktorý možno použiť na zväčšovanie veľmi malých predmetov, ako sú živočíšne bunky a minerály. Mikroskopy nám umožnili vidieť veci, ktoré nemôžeme vidieť svojím voľným okom, čo vedie k hlavným objavom v mnohých oblastiach vedy, najmä biológie.
  • 

Priradenie Obrázkov