Nelson Mandela Briography
Aktualizované: 12/24/2018
Nelson Mandela Briography
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Nelson Mandela Biography

Nelson Mandela

Storyboard That je Ilustrovaná Príručka pre Vplyvných Ľudí

Získajte viac informácií o ľuďoch, ktorí ovplyvnili históriu


Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Nelson Mandela Biography | One of the most iconic leaders of the 20th Century, Nelson Mandela spent 27 years as a political prisoner. He went on to lead his nation as the first black democratically elected leader of South Africa.

Text z Príbehu

  • Nelson Mandela (1918-2013) Jeden z najznámejších vodcov 20. storočia, Nelson Mandela strávil 27 rokov ako politickým väzeňom. Pokračoval vo vedení svojho národa ako prvého čierneho demokraticky zvoleného vodcu Južnej Afriky.
  • Neexistuje žiadna vášeň, ktorú by sme mali hrať malý - pri usadení sa na život, ktorý je menší než ten, ktorý ste schopní žiť.