Očkovanie
Aktualizované: 10/4/2017
Očkovanie
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Innovations - Vaccinations

Očkovanie

Storyboard That je Ilustrovaná Príručka Inovácií

Learn more about amazing inventions and discoveries!


Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Očkovanie Eradikácia ochorení prostredníctvom očkovacích látok

Text z Príbehu

  • OČKOVANIE Očkovanie umožňuje organizmu vyvinúť imunitu voči patogénu stimuláciou imunitného systému. Vakcína je látka, ktorá obsahuje látku, ktorá vyzerá ako patogén a typicky sa injektuje do krvného obehu.