Plumbing
Aktualizované: 6/21/2018
Plumbing
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Innovations - Plumbing

Inštalatérstvo

Storyboard That je Ilustrovaná Príručka Inovácií

Získajte viac informácií o inováciách prostredníctvom storyboardov!


Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Plumbing is a system of connected pipes, valves and tanks used to move gases and liquids around buildings. Systems could include heating and cooling, drinking and wasted water. Plumbing systems are very important to public health as they provide clean drinking water and take away potentially harmful waste water.

Text z Príbehu

  • INŠTALATÉRSTVO Vodoinštalácia je systém pripojených potrubí, ventilov a nádrží používaných na premiestňovanie plynov a kvapalín do budov a okolo nich. Systémy zahŕňajú vykurovanie, chladenie, pitnú a odpadovú vodu. Vodoinštalačné systémy sú veľmi dôležité pre verejné zdravie, pretože poskytujú čistú pitnú vodu a odoberajú potenciálne škodlivé odpadové vody.