Telegraf
Aktualizované: 8/22/2017
Telegraf
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Innocations - Telegraph

Telegraf

Storyboard That je Ilustrovaná Príručka Inovácií

Ako zmenil telegraf priebeh dejín?


Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Vynález Telegrafu

Text z Príbehu

  • TELEGRAF Telegraf je stroj, ktorý elektronicky prenáša správy pozdĺž systému drôtov z prenosového miesta do prijímacieho miesta na samostatnom mieste.Telegraf zaviedol rýchlu komunikáciu, ktorá bola kedysi nemožná, čo umožňuje väčšie hospodárske a osobné príležitosti a vzťahyRozkvitnúť.