Vymedzenie Definície
Aktualizované: 12/26/2017
Vymedzenie Definície
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Literary Terms - Foreshadowing

Predzvesť

Storyboard That je Ilustrovaná Príručka pre Literárne Prvky

Získajte informácie o literárnych prvkoch prostredníctvom storyboardu!


Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Vymedzenie Definície

Text z Príbehu

  • PREDZVESŤ Predzvesť je náznakom alebo náznakom skorej práce, ktorá naznačuječo sa stane neskôr.
  • Ale keď sa rozlúčila s Tomom, keď odišiel do práce ráno, Esther nemohla pomôcť cítiť sa ako niečo veľmi, veľmi nesprávne.