My Very Easy Method Just Speeds Up Naming
Posodobljeno: 7/7/2017
My Very Easy Method Just Speeds Up Naming
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Astronomy - Planetary System

Solarni Sistem

Načrti Lekcije, ki jih Oliver Smith

Sončni sistem je skupina osmih planetov in mnogih drugih predmetov, ki jih gravitacija povezuje. V središču našega osončja je zvezda, Sonce. Naš sončni sistem je eden od milijard v vesolju, vendar je edinstven po tem, da edino vemo, da vsebuje življenje. Vsak planet ima različne značilnosti, zaradi katerih je človek neprimeren, razen, seveda, Zemlje.


Sončni Sistem

Snemalna Knjiga Opis

Mnemonic Device to remember the order of the planets

Snemalna Knjiga Besedilo

  • My Very Easy Method Just Speeds Up Naming
  • 1. Mercury 2. Venus 3. Earth 4. Mars 5. Jupiter 6. Saturn 7. Uranus 8. Neptune