Visual Vocabulary - Science
Posodobljeno: 12/23/2016
Visual Vocabulary - Science
Ta zgodba je bila ustvarjena s programom StoryboardThat .com
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:

Dejavnosti Besedišča

Z Rebecca Ray

Ta lekcija je namenjena učencem, da razumejo in uporabljajo besedne besede, da bi razumeli njihov kontekst v enoti. Pred začetkom nove enote naj učenci dobijo seznam besed iz besedišča in dokažejo svoje razumevanje vsakega pomena. Te strategije besedišča omogočajo učencu, da bere bolj tekoče, razume izbire avtorjeve besede in pridobi globlji vpogled v pomen besedila.
Check out some of our other educational articles!


Snemalna Knjiga Opis

Scientific Vocabulary. Learn new terms with a visual vocabulary board.

Snemalna Knjiga Besedilo

  • MOLECULE
  • SCIENTIFIC METHOD
  • THEORY OF EVOLUTION
  • A group of atoms bonded together, representing the smallest fundamental unit of a chemical compound that can take part in a chemical reaction.
  • A method of procedure that has characterized natural science consisting in systematic observation, measurement, and experiment, and the formulation, testing, and modification of hypotheses.
  • The critical break from the concept of fixed species in biology began with the theory of evolution by natural selection, which was formulated by Charles Darwin.
  • Scientific Vocabulary

Slika Pripisov

Ustvarjenih je bilo več kot 14 milijonov oglasnih plošč
Storyboard That Family