Abigail Adams
Posodobljeno: 9/1/2017
Abigail Adams
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Abigail Adams Biography

Abigail Adams

Storyboard That je Ilustrirani Vodič za Vplivne Ljudi

Več o odličnih ljudeh, ki so vplivali na zgodovino


Oglejte si nekaj naših ilustriranih vodnikov!


Snemalna Knjiga Opis

Abigail Adams

Snemalna Knjiga Besedilo

  • Abigail Adams (1744-1818) Abigail Adams je bila žena in mati dveh ameriških predsednikov. Čeprav je njen mož preživel veliko let od doma, je Abigail imel pomembno vlogo pri usmerjanju svoje politične kariere, kot je prikazano v njihovih desetletjih,korespondenca.
  • 
  • Moj Najdražji John, Želim slišati, da ste prijavili neodvisnost. In, mimogrede, v novem kodeksu zakonov, ki naj bi bilpotreben za vas, želim si, da bise spomniš damein biti bolj radodaren in naklonjen jim kot vaši predniki. Ne podelite take neomejene moči v roke moža. Ne pozabite, vsi moški bi bili tirani, če bi lahko. Vaša ljubavna žena, Abigail Adams