Bud, ne Buddy - Slovar
Posodobljeno: 5/27/2017
Bud, ne Buddy - Slovar
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Bud not Buddy Lesson Plans

Bud, ne Buddy Christopher Paul Curtis

Načrti Lekcije Elizabeth Pedro

Bud, Not Buddy is a historical fiction novel by Christopher Paul Curtis about an orphan boy during the Great Depression. It is a story that relays the hardship of a young African American boy on his journey to find his place in the world. Softly entwined throughout the story are interesting historical tidbits, all while maintaining a light-hearted, humorous quality.


Bud, ne Buddy

Snemalna Knjiga Opis

Bud Ni Buddy Slovar

Snemalna Knjiga Besedilo

  • HVALEŽNI
  • Najlepša hvala!
  • NATMUREN
  • POSLANSTVO
  • (Adj.) Občutek ceni in hvaležen Bud je bil hvaležen za tujca, za mu ponudi vožnjo.
  • (Adj.) Občutek Bezvoljan Bud videti zelo Natmuren, ko je povedal, da je moral zapustiti sirotišnico.
  • (N.) vrsta verskega objekta Moški in ženske vseh starosti oblikovali linijo pred nalogo, da prejmejo obrok.
  • "Bud, ne Buddy" Besednjak