Clean water
Posodobljeno: 6/21/2018
Clean water
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Innovations - Clean Water

Čisto Vodo

Storyboard That je Vodnik za Inovacije

Preberite več o inovacijah s scenariji!


Oglejte si nekaj naših ilustriranih vodnikov!


Snemalna Knjiga Opis

Clean water is water that is purified. Water purification is the process of removing undesirable substances and contaminants from war with an aim to make it disinfected, clean, and safe for human consumption.

Snemalna Knjiga Besedilo

  • ČISTO VODO Čista voda je voda, ki se očisti. Čiščenje vode je proces odstranjevanja nezaželenih snovi in ​​kontaminantov iz vode, da je razkužena, čista in varna za prehrano ljudi.