Heliocentrizem
Posodobljeno: 10/4/2017
Heliocentrizem
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Innovations - Heliocentrism

Heliocentrizem

Storyboard That je Ilustrirani Vodič za Inovacije

Learn more about amazing inventions and discoveries!


Oglejte si nekaj naših ilustriranih vodnikov!


Snemalna Knjiga Opis

Nove Inovacije - Heliocentrizem

Snemalna Knjiga Besedilo

  • HELIOCENTRIZEM Model vesolja, ki je v središče postavil Sonce, ki ga je matematično oblikoval Nicolaus Copernicus. Ta model je nadomestil geocentrizem, ki je postavil Zemljo v središče.