Hot Air Balloon
Posodobljeno: 6/21/2018
Hot Air Balloon
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Innovations - Hot Air Balloon

Balon na Vroč Zrak

Storyboard That je Ilustrirani Vodič za Inovacije

Več o inovacijah s scenariji!


Oglejte si nekaj naših ilustriranih vodnikov!


Snemalna Knjiga Opis

A hot air balloon is a lighter-than-air aircraft that consists of a balloon full of heated air with a basket underneath. The air is heated in most cases using an open flame.

Snemalna Knjiga Besedilo

  • BALON NA VROČ ZRAK Vroč zrak je letalo z lahkoto od zraka, ki je sestavljen iz balona, ​​polnega z ogrevanim zrakom, s košem pod njim. V večini primerov se zrak segreva z odprtim plamenom.