Irrigation
Posodobljeno: 6/6/2018
Irrigation
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Innovations - Irrigation

Namakanje

Storyboard That je Ilustrirani Vodič za Inovacije

Preberite več o neverjetnih izumih in odkritjih!


Oglejte si nekaj naših ilustriranih vodnikov!


Snemalna Knjiga Opis

Irrigation | Irrigation was an innovation that resulted in mankind being able to cultivate crops, food, and livestock regularly, and thereby, become civilized. Irrigation ensured a steady supply of food for both humans and livestock and enabled humans to inhabit parts of the earth that do not naturally grow essential resources.

Snemalna Knjiga Besedilo

  • NAMAKANJE Namakanje je bila inovacija, ki je privedla do tega, da je človeštvo redno gojilo pridelke, hrano in živino in s tem postalo civilizirano. Namakanje je zagotovilo stalno oskrbo hrane tako z ljudmi kot z živino in ljudem omogočilo nastanitev v delih zemlje, ki ne naravno rastejo bistvenih virov.