Kisik
Posodobljeno: 10/4/2017
Kisik
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Innovations Visual Encyclopedia

Kisik

Storyboard That je Ilustrirani Vodič za Inovacije

Learn more about amazing inventions and discoveries!


Oglejte si nekaj naših ilustriranih vodnikov!


Snemalna Knjiga Besedilo

  • KISIK Kisik je element, ki ga najdemo kot plin pri sobni temperaturi. To predstavlja 21% sestave ozračja. Odkritje tega elementa nam je omogočilo boljše razumevanje kemičnih reakcij, zlasti izgorevanja in dihanja. Dihanje je kemična reakcija, ki je bistvenega pomena za življenje.