LHC
Posodobljeno: 6/21/2018
LHC
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Innovations - Large Hadron Collider

Veliki Hadron Collider

Storyboard That je Ilustrirani Vodič za Inovacije

Več o inovacijah s scenariji!


Oglejte si nekaj naših ilustriranih vodnikov!


Snemalna Knjiga Opis

The Large Hadron Collider (LHC) is the world’s most powerful and largest particle collider. It is made up of a 27 km long underground ring and four large particle detectors.

Snemalna Knjiga Besedilo

  • VELIKI HADRONSKI KOLEKTOR Large Hadron Collider (LHC) je najmočnejši in največji trkalnik delcev na svetu. Sestavljen je iz podzemnega obroča, dolgega 27 km, in štirih velikih detektorjev delcev.