Niels Bohr
Posodobljeno: 8/24/2017
Niels Bohr
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Niels Bohr Biography

Niels Bohr

Storyboard That je Ilustrirani Vodič za Vplivne Ljudi

Več o odličnih ljudeh, ki so vplivali na zgodovino


Oglejte si nekaj naših ilustriranih vodnikov!


Snemalna Knjiga Opis

Niels Bohr je predstavil Bohrjev model za predstavitev atomov

Snemalna Knjiga Besedilo

  • Niels Bohr (1885 - 1962) Niels Bohr je bil danski znanstvenik, ki je temeljno prispeval k fiziki in je bil eden prvih pionirjev kvantne mehanike. Leta 1922 je dobil Nobelovo nagrado za svoj model atoma, ki je elektrone postavil v diskretne orbite.
  •