Nuclear Power
Posodobljeno: 6/21/2018
Nuclear Power
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Innovations - Nuclear Power

Jedrska Energija

Storyboard That je Ilustrirani Vodič za Inovacije

Preberite več o inovacijah s scenariji!


Oglejte si nekaj naših ilustriranih vodnikov!


Snemalna Knjiga Opis

Nuclear power is the use of nuclear reactions to release energy from the nuclei of atoms. It is used to generate heat, which can be harnessed in the nuclear power plant to generate electricity.

Snemalna Knjiga Besedilo

  • JEDRSKA ENERGIJA Jedrska energija je uporaba jedrskih reakcij za sproščanje energije iz jeder atomov. Uporablja se za proizvodnjo toplote, ki se lahko izkorišča v jedrski elektrarni za pridobivanje električne energije.