Rocket Flight
Posodobljeno: 6/21/2018
Rocket Flight
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Innovations - Rockets

Rockets

Storyboard That je Ilustrirani Vodič za Inovacije

Preberite več o inovacijah s scenariji!


Oglejte si nekaj naših ilustriranih vodnikov!


Snemalna Knjiga Opis

Rockets are projectiles that can be propelled at a great speed and to a great height or distance using rocket engines. Rocket engines expel exhaust in the opposite direction they travel. All of the propellant used in flight is carried by rockets.

Snemalna Knjiga Besedilo

  • RAKETE Rakete so projektili, ki se lahko poganjajo z veliko hitrostjo in veliko višino ali razdaljo z raketnimi motorji. Raketni motorji izpustijo izpuh v nasprotni smeri, ki jo potujejo. Ves pogon, ki se uporablja v letu, nosijo rakete.