Steam Engine
Posodobljeno: 6/21/2018
Steam Engine
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Innovations - Steam Engine

Parni Motor

Storyboard That je Ilustrirani Vodič za Inovacije

Preberite več o inovacijah s scenariji!


Oglejte si nekaj naših ilustriranih vodnikov!


Snemalna Knjiga Opis

The steam engine is an engine that used the expansion and condensation of steam to perform mechanical work. Steam power was used for many applications including manufacturing and transport. Steam power was eventually overtaken by the internal combustion engine and electricity.

Snemalna Knjiga Besedilo

  • PARNI MOTOR Parni motor je motor, ki je za mehansko delo uporabljal ekspanzijo in kondenzacijo pare. Parna moč je bila uporabljena za številne aplikacije, vključno s proizvodnjo in transportom. S pomočjo motorja z notranjim izgorevanjem in električne energije je sčasoma prišlo do pare.