https://sbt-test.azurewebsites.net/sv/lesson-plans/rörelse/förflyttningAktivitetsöversikt


Avstånd och förskjutning skiljer sig lite från varandra. Distans är en skalmängd som beskriver hur mycket mark ett objekt har täckt. Förskjutning är en vektorkvantitet som beskriver hur långt ett objekt är från dess utgångsposition. En förskjutningstidsgraf sätter normalt förskjutning på y-axeln och tiden på x-axeln. Med hjälp av SI-enheter mäts förskjutningen i meter och tiden mäts i sekunder.

I den här aktiviteten kommer eleverna att märka förflyttningstidsgrafer och ge exempel på scenarier. Studenter blir ofta förvirrade med hastighetstidsdiagram, så den här aktiviteten kommer att fungera som både ett sätt att införa förskjutningstidsgrafer och tjäna som en visuell referens för senare!


Tolkning av displacement-tid-grafen

Sektion Beskrivning Exempel
en Objektet rör sig med konstant hastighet. Sandy är en park ranger. Hon patrullerar parken med konstant hastighet i sitt fordon.
B Objektet är stillastående. Hon ser en gås på sitt sätt och slutar för att låta den passera.
C Objektet rör sig med en konstant hastighet i samma riktning som sektion A, men inte så snabbt. Hon fortsätter igen, men den här gången långsammare om det finns andra djur.
D Objektet rör sig med en konstant hastighet (snabbare än A och C), men i motsatt riktning. Det fanns ett annat djur, men inte en gås! Hon vänder snabbt sitt fordon för att gå tillbaka till ranger-stationen i hög hastighet.

Som en förlängning, ge dina elever en beskrivning av en resa och låt dem sedan skapa grafen själva. Den här aktiviteten skulle också fungera om du fick dina elever att märka en hastighetstidsgrafik.


Lektionsplan Reference

Betygsnivå 6-12

Svårighetsgrad 3 (framkall till Mastery)

Typ av Assignment Individ Eller GruppMall och Klass Instruktioner

(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat "Kopiera Assignment", ändra beskrivningen av uppdraget i instrumentpanelen.)Studentinstruktioner

Märka och tolka ett avståndstidsdiagram. Ge ett exempel på det som följer med det.

  1. Klicka på "Start tilldelning".
  2. Märk axlarna och se till att du inkluderar enheter.
  3. Märk varje färgdel i diagrammet och förklara vad som händer med objektet i beskrivningsrutan.
  4. Ta fram ett berättelsesscenario för att matcha de relativa hastigheterna och resriktningen.
  5. Spara och skicka uppgiften.


Rubrik

(Ändra denna grundläggande rubriken genom att klicka på länken nedan. Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)Märkad Rörelsegrafik
Märk axeln och märka sedan varje sektion av diagrammet med information om relativ hastighet och körriktning.
Skicklig Framväxande Början
Axel
Både X- och Y-axeln är korrekt märkta.
X- eller Y-axeln är korrekt märkt.
Ingen av axelmärkningarna är korrekta.
Etiketter
Alla fyra sektionerna i diagrammet är korrekt märkta med information om relativ hastighet och körriktning.
Minst tre av de fyra sektionerna i grafen har märkts korrekt med information om relativ hastighet och körriktning.
Minst två av de fyra sektionerna i grafen har märkts korrekt med information om relativ hastighet och färdriktning.
Berättande
Varje del av rörelsesgrafen har en tydlig och korrekt förklaring.
De flesta delar av rörelsesgrafen har en korrekt förklaring men de är inte alltid tydliga och ibland förvirrade.
Få delar av rörelsesgrafen har tydliga och korrekta förklaringar.
Bevis på Ansträngning
Arbetet är välskriven och noggrant genomtänkt.
Arbetet visar några bevis på ansträngning.
Arbete visar lite bevis på eventuella ansträngningar.
Mer Storyboard That Aktiviteter för

Rörelse

Utbildningsrabatt

Denna prisstruktur är endast tillgänglig för akademiska institutioner. Storyboard That accepterar inköpsorder.

Single Teacher

Enstaka lärare

Så lågt som / månad

Börja min Rättegång

Department

Avdelning

Så lågt som / månad

Läs mer

School

Skoldistrikt

Så lågt som / månad

Läs mer

*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
Visa Alla Lärarresurser
https://sbt-test.azurewebsites.net/sv/lesson-plans/rörelse/förflyttning
© 2020 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
Över 14 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Family