Adjectives: Using Adjectives - A Walk in the Woods
Uppdaterad: 3/5/2019
Adjectives: Using Adjectives - A Walk in the Woods
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Teaching Adjectives with SBT

Undervisning Adjektiv

Av Jessica Miller

Som ESL-lärare har jag använt och experimenterat med Storyboard That att utforska de många sätt det kan användas för att undervisa. Det är inte bara ett sätt att berätta historier och göra serier; det har en mängd olika layoutalternativ som är perfekta för att skapa engagerande aktiviteter för studenter. När jag undervisar om adjektiv använder jag de olika storyboardlayouterna för att stärka olika sätt att lära.
Check out some of our other educational articles!


Storyboard Beskrivning

ESL Adjectives - A Walk in the Woods narrative example

Storyboard Text

  • I love walking in nature. It is so quiet and peaceful.
  • Look at that cute little bird. It is chirping quietly.
  • Do you see that orange fox over the hill? He looks so happy and free.
  • There's a slimy black snake. And over there is a scared turtle.
  • Isn't the sun bright and the water calm and beautiful?
  • There's a big goldfish jumping out of the clear blue water!
  •