This Summer, I...
Uppdaterad: 7/22/2019
This Summer, I...
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Introduction to Social Stories

Tillbaka till skolans aktiviteter med Storyboard That

Av Anna Warfield

Kära nån! Kan du tror att det är BTS tid redan? Sommaren flyger alltid med, men oroa dig inte: det team av lärare på Storyboard That har kommit med några bra idéer för att få storyboards med eleverna direkt.
Check out some of our other educational blog posts!


Storyboard Text

  • This summer, I...
  • Went to the beach with my family
  • Played soccer with my teammates
  • Went to space
  • Made some new friends
  • Read a lot of books