Frågor om fjärrutbildning? Klicka här

The Scarlet Ibis TWIST
Uppdaterad: 2/26/2019
The Scarlet Ibis TWIST
Denna storyboard skapades med StoryboardThat .com
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:

TWIST Graphic Organizer

Rebecca Ray

Med TWIST-metoden blir eleverna ombedda att leta efter och analysera följande termer: ton, ordval, bildspråk och detalj, stil och tema. När du fyller i en TWIST kan eleverna använda en paragraf eller till och med några få sidor, titta på var och en av dessa objekt systematiskt, både i följd och som de relaterar till varandra. När man exempelvis undersöker ton och ordval ska eleverna hitta en korrelation mellan de två. Bilden ovan illustrerar hur varje del av TWIST ska anslutas, eftersom varje element överlappar dem som gränsar till det.
Check out some of our other educational articles!


Storyboard Beskrivning

The Scarlet Ibis TWIST Graphic Organizers - Literary Elements and Analysis

Storyboard Text

  • T - Tone
  • W - Word choice
  • I - Imagery
  • S - Style
  • T - Theme
  • Grief : Memories of those who have died; perhaps a child.
  • Dead, not born, bleeding, strained, rotting, brown, ironweeds, rank, untenanted, empty cradle, graveyard, drifted, dead.
  • “…the oriole nest in the elm was untenanted and rocked back and forth like an empty cradle.” This image of an empty nest suggests a missing child.
  • The author is using foreshadowing in the following lines: “summer was dead, but autumn was not yet born”; “…last graveyard flowers were blooming”; “speaking softly the names of our dead”.
  • The narrator speaks in a past tense tone using words and imagery that sound like the theme could be the passing or memory of a loved one.
Över 14 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Family