Sit, Stand, Jump - Tally Chart Example
Güncelleme: 11/16/2017
Sit, Stand, Jump - Tally Chart Example
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Tally Chart Lesson Plans

Tary Şemalarını Storyboard'larla öğretmek

Anna Warfield Tarafından

Bilgiler toplumumuzu yönlendiriyor. Araştırma çalışmaları tüketici tercihlerini, toplumsal değişimleri, hükümet politikalarını, teknolojik gelişmeleri ve daha fazlasını teşvik eder. Eğitimciler olarak, önemli verilere dayalı vadeli işlemler için küçük düşünceler hazırlamamız gerekir. Çeteleme tablosunun kullanımı ve anlaşılması kolaydır, bu nedenle ilk araştırmacılar için mükemmel bir seçimdir.


Öykü Açıklama

Example of a blank tally chart for students to record data on occurrences over time. Directions: Pass out tally chart to students. Teacher performs some simple task (making announcements, reading a story, etc) and shifts between sitting and standing. Every once in a while, teacher jumps (or does other action). Students make tally marks on tally chart to record the number of times the teacher sits, stands, and jumps.

Öykü Penceresi Metni

  • MRS. WARFIELD SAT
  • NUMBER OF TIMES
  • MRS. WARFIELD STOOD UP
  • MRS. WARFIELD JUMPED