Timeline - No Dates
Güncelleme: 3/5/2019
Timeline - No Dates
Bu film şeridi StoryboardThat .com ile oluşturuldu
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:

Zaman Çizgisi Oluşturucu

Anna Warfield Tarafından

SBT'deki herkes yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak, görsel iletişiminizi geliştirmek ve hikayenizi duymak istiyor! Bazı insanlar zaman çizelgesi düzenimizi, bir süreçteki olayların veya adımların görsel yönüne odaklanarak, tarihler ve açıklamalarla sıralı olaylar göstermek için tercih eder.


Zaman Çizelgesi Grafik Organizer

Anna Warfield Tarafından

Bir zaman çizelgesi, belli olayları sırayla, çoğunlukla tarihlerle, doğrusal olarak gösteren bir grafik düzenleyici türüdür. Zaman çizelgeleri, tarihin incelenmesi veya incelenmesi için özellikle yararlıdır, çünkü zaman çizelgesi bir süre boyunca önemli olayları görsel olarak gösterecektir. Storyboard That, önemli olayları göstermeyi kolaylaştırarak, tarihlerin ve açıklamaların ötesinde başka bir boyut katıyor!
Check out some of our other educational blog posts!


Öykü Açıklama

Timeline Template for sequencing or without specific dates.

Öykü Penceresi Metni

 • Sequence of Events in a Story
 • Event 3
 • Event 1
 • Event 2
 • Timelines Without Dates
 • Event 1
 • Instructions
 • Project Schedule
 • FIRST
 • Event 5
 • Event 4
 • Step 2
 • Step 4
 • Step 2
 • Step 3
 • Step 5
 • Step 1
 • Observations Over Time
 • NEXT
 • THEN
 • LAST
 • Instructions
 • 1:00
 • Schedule of a Day
 • 8:30
 • 11:30
 • 10:00
 • Day 2
 • Day 4
 • Day 1
 • Day 3
 • Day 5
 • Day 5
 • 2:45
 • 1:00
 • Use your imagination!
14 Milyondan Fazla Storyboard Oluşturuldu
Storyboard That Family