Uzaktan Öğrenme Hakkında Sorularınız mı var? Buraya Tıkla

"The Tyger" and "The Lamb" TWIST Comparison
Güncelleme: 6/26/2019
"The Tyger" and "The Lamb" TWIST Comparison
Bu film şeridi StoryboardThat .com ile oluşturuldu
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Juxtaposition in Literature

Yan Yana Durma

Anna Warfield Tarafından

Yan yana durma, şeylerin birbirlerine yakın yerleştirilmesini anlatan edebi bir terimdir. "Şeyler", insanlar, yerler, fikirler, nesneler, ruh halleri, motifler, duygular vb olabilir. Edebi bir unsur olarak yan yana yerleştirme, iki (veya daha fazla) "şey" in birbirine yakın yerleştirilmesiyle başarılır. Bilimde sınıflandırmaya çok benzer ve karşılaştırma ve karşılaştırma yaparken, birbirine bitişik iki nesne yerleştirirken, benzerlikler ve farklılıklar hemen farkedilir. İkisi ne kadar az olursa, kontrast ne kadar büyük olursa ve kontrastları bulma o kadar kolay olur.
Check out some of our other educational articles!


Öykü Açıklama

Poem analysis: The Tyger and The Lamb TWIST Comparison - Juxtaposition

Öykü Penceresi Metni

 • "The Tyger"
 • T - Tone
 • 
 • W - Word Choice
 • I - Imagery
 • S - Style
 • Who made you?
 • Who made you?
 • Who made you?
 • 
 • T - Theme
 • 
 • 
 • Awed and fearful: The speaker finds the tiger and its creator terrifying, but he is also impressed by their power
 • fearful, fire, dare, twist, dread, terrors, spears, tears
 • "Tyger Tyger, burning bright, / In the forests of the night..."
 • The poem is a series of repeated questions posed in six regular stanzas. The questions intensify the emotion of the poem, but remain unanswered at the end of the poem.
 • Who made me?
 • Who made you?
 • The inability to answer the speaker's question leads to a theme about humanity's inability to understand the origins of evil in our world.
 • "The Lamb"
 • Cheerful and comforting: The speaker describes the lamb's idyllic life and is confident that God is caring for the lamb
 • lamb, delight, softest, bright, tender, rejoice, meek, mild, child, bless
 • "Little Lamb...bid thee feed / By the stream and o'er the mead..."
 • The poem contains two stanzas with simple language and short syllables. The first stanza asks a question and the second stanza answers it.
 • Oh, God did. Got it.
 • The poem's comforting words send a message that God loves and cares for all his creatures.

Resim Öznitelikleri

15 Milyondan Fazla Storyboard Oluşturuldu
Storyboard That Family