Age of Exploration - Christopher Columbus Timeline
Güncelleme: 3/28/2019
Age of Exploration - Christopher Columbus Timeline
Bu film şeridi StoryboardThat .com ile oluşturuldu
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:

Zaman Çizgisi Oluşturucu

Anna Warfield Tarafından

SBT'deki herkes yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak, görsel iletişiminizi geliştirmek ve hikayenizi duymak istiyor! Bazı insanlar zaman çizelgesi düzenimizi, bir süreçteki olayların veya adımların görsel yönüne odaklanarak, tarihler ve açıklamalarla sıralı olaylar göstermek için tercih eder.


Zaman Çizelgesi Grafik Organizer

Anna Warfield Tarafından

Bir zaman çizelgesi, belli olayları sırayla, çoğunlukla tarihlerle, doğrusal olarak gösteren bir grafik düzenleyici türüdür. Zaman çizelgeleri, tarihin incelenmesi veya incelenmesi için özellikle yararlıdır, çünkü zaman çizelgesi bir süre boyunca önemli olayları görsel olarak gösterecektir. Storyboard That, önemli olayları göstermeyi kolaylaştırarak, tarihlerin ve açıklamaların ötesinde başka bir boyut katıyor!
Check out some of our other educational blog posts!


Öykü Açıklama

Timeline of Christopher Columbus's life | Age of Exploration timeline activity

Öykü Penceresi Metni

 • THE LIFE OF CHRISTOPHER COLUMBUS
 • Christopher Columbus was born in the seafaring city of Genoa, Italy.
 • Columbus worked aboard merchant ships as a teenager and sailed throughout the Mediterranean Sea. At an early age, he began to show a great interest in navigation and cartography.
 • Columbus moved to Spain and continued to study navigation and geography. He believed he could find a trading route to Asia by sailing west from Spain.
 • In order to find a western route to Asia, Columbus asked Queen Isabella and King Ferdinand of Spain to pay for his voyage.
 • On August 3rd, 1492 with the financial support of the King and Queen of Spain, Columbus set sail to find the western route to Asia.
 • LAND!
 • On October 12th, 1492 a crew member named Rodrigo de Triana shouted out that he had spotted land. Columbus would name the island San Salvador.
 • Columbus and his crew discover what will be known to be the island of Cuba and soon makes the first permanent Spanish settlement. Columbus believed he landed in Asia.
 • Columbus returned to Spain with artifacts and American captives as proof of his discoveries. This interaction between the two worlds marked the beginning of the Columbus Exchange.
 • In 1506, Columbus died in Valladolid, Spain. At the time of his death, thousands of Europeans had set sail thanks to this "New World" discovered by Columbus.

Resim Öznitelikleri

14 Milyondan Fazla Storyboard Oluşturuldu
Storyboard That Family