Working Memory
Güncelleme: 8/30/2019
Working Memory
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Executive Function Example

Executive İşleyiş Becerileri

Meghan Kyne Tarafından

Yürütme İşlevi, günlük görevleri başarıyla tamamlayabilmemiz için birlikte planlama, odaklanma ve çoklu görev yapmamıza olanak tanımak için birlikte çalışan üç bilişsel süreçlerdir - Çalışma Belleği, Engelleyici Kontrol ve Bilişsel Esneklik.


Diğer eğitim makalelerimizden bazılarına göz atın!


Öykü Açıklama

Working Memory: Parts of Executive Function

Öykü Penceresi Metni

  • WORKING MEMORY
  • Working memory is the ability to hold information in the mind and work with it. The ability to remember instructions, create a plan of action, and pay attention, are all dependent upon working memory.
  • move the decimal...
  • 8.8 x 2 = $17.60
  • 8.75 is about 8.8
  • $87.50
  • $17.60
  • How much is the tip?