Social Stories - Moving to a New House
Güncelleme: 2/26/2019
Social Stories - Moving to a New House
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Social Story Transitions Lesson Plans

Geçişler ve Beklenmeyen Olaylar İçin Sosyal Hikayeler

Natasha Lupiani Tarafından

Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD) olan bireyler, diğer birçok tanı ile birlikte rutin ve yapı gelişirler. Rutin her zaman mümkün değildir. Bazen bir geçiş veya beklenmeyen bir olay gerçekleşir ve rutini değiştirir. Yaklaşan geçişler ve beklenmedik olaylar hakkında sosyal hikayeler eklemek, öğrencileri hazırlamaya ve değişim kaygısını azaltmaya yardımcı olabilir.


Diğer eğitim makalelerimizden bazılarına göz atın!


Öykü Açıklama

Special Ed Social Stories for Transitions. Create your own social stories!

Öykü Penceresi Metni

  • Johnny currently lives in a townhouse.
  • Soon Johnny and his family will be moving to a new house.
  • This will be Johnny's new bedroom.
  • The new house will have a yard, with swings too!