Social Stories - Power Outage
Güncelleme: 2/26/2019
Social Stories - Power Outage
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Social Story Transitions Lesson Plans

Geçişler ve Beklenmeyen Olaylar İçin Sosyal Hikayeler

Natasha Lupiani Tarafından

Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD) olan bireyler, diğer birçok tanı ile birlikte rutin ve yapı gelişirler. Rutin her zaman mümkün değildir. Bazen bir geçiş veya beklenmeyen bir olay gerçekleşir ve rutini değiştirir. Yaklaşan geçişler ve beklenmedik olaylar hakkında sosyal hikayeler eklemek, öğrencileri hazırlamaya ve değişim kaygısını azaltmaya yardımcı olabilir.


Diğer eğitim makalelerimizden bazılarına göz atın!


Öykü Açıklama

Special Ed Social Stories for Transitions. Create your own social stories!

Öykü Penceresi Metni

  • It's kind of scary in the dark
  • That's not so bad anymore
  • Woo hoo! The lights are back on!
  • Sometimes there is weather bad enough to make the electricity go out.
  • When that happens, things that use electricity, like the lights, will not work.
  • Your parents can help you light a candle, or give you a flashlight.
  • Soon, the electricity will come back on!