Social Stories - Traffic Jam
Güncelleme: 2/26/2019
Social Stories - Traffic Jam
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Social Story Transitions Lesson Plans

Geçişler ve Beklenmeyen Olaylar İçin Sosyal Hikayeler

Natasha Lupiani Tarafından

Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD) olan bireyler, diğer birçok tanı ile birlikte rutin ve yapı gelişirler. Rutin her zaman mümkün değildir. Bazen bir geçiş veya beklenmeyen bir olay gerçekleşir ve rutini değiştirir. Yaklaşan geçişler ve beklenmedik olaylar hakkında sosyal hikayeler eklemek, öğrencileri hazırlamaya ve değişim kaygısını azaltmaya yardımcı olabilir.


Diğer eğitim makalelerimizden bazılarına göz atın!


Öykü Açıklama

Special Ed Social Stories for Transitions. Create your own social stories!

Öykü Penceresi Metni

  • We aren't moving.
  • Traffic Jam Ahead
  • We are still not moving.
  • Traffic Jam Ahead
  • Now we are moving!
  • Sometimes there are traffic jams and the car won't be able to move as quickly.
  • This is where patience is important.
  • The traffic could be for different reasons, including construction.
  • Once you are past the reason for the jam, traffic should be move again.