Cause and Effect in Plot - Template
Güncelleme: 2/26/2019
Cause and Effect in Plot - Template
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
cause and effect Lesson Plans

Sebep ve Etki Öğretimi

Rebecca Ray Tarafından

Herhangi bir hikayenin büyük bir kısmı, özellikle çatışma ve yükselen eylem sırasında ortaya çıkan sebep-sonuç ilişkileridir. İster kahraman üzerinde, gerekse arsanın üzerindeki etkileri incelemek olsun, edebiyatı anlamadaki önemli bir unsur, seçimler ve sonuçlar dahil olmak üzere, eylemler veya olaylar ve bunların sonuçları arasındaki ilişkidir.


Diğer eğitim makalelerimizden bazılarına göz atın!


Öykü Açıklama

Teach cause and effect with this graphic organizer template! Students will create a cause and effect diagram for any piece of literature

Öykü Penceresi Metni

  • Cause
  • Effect