Bağımsızlık Bildirgesinde Yapılan Retorik Stratejiler
Güncelleme: 4/26/2017
Bağımsızlık Bildirgesinde Yapılan Retorik Stratejiler
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Ethos Pathos Logos

Retorik Üçgen: Ethos, Pathos, Logolar

Katherine Docimo ve Kristy Littlehale'den

Lisede, öğrencilerin iyi düşünülmüş ve sözdizimsel açıdan çeşitlilik arz eden denemeler ve argümanlar oluşturarak resmi yazma becerileri geliştirmeleri gerekir. Öğrenciler ayrıca, bir iddiayı veya bakış açısını savunmak için ikna edici yazı stratejilerini etkili bir şekilde kullanmalıdır. Öğrencilerin etkili argümanları anlamalarını sağlamanın harika bir yolu, Aristotelian Ethos, Pathos ve Logos kavramlarını öğretmektir. Bu, retorik hakkında temel bir çalışma bilgisi gerektirir. İkna edici güçlü yazımın anahtarı, diğer argümanların retoriğini incelemek, doğrulamak veya onaylamaktır.
The Declaration Lesson Plans & Activities

Bağımsızlık Bildirgesi: Birincil Kaynak Analizi

Richard Cleggett Tarafından Ders Planları

Amerikan bağımsızlığı yalnızca savaş ve protesto ile değil, aynı zamanda Bağımsızlık Bildirgesi'nin de kendisi ile başlar. Deklarasyon, hem Amerikan sömürgeleri için Büyük Britanya ile bağlarının resmi olarak kopması hem de bu ayrılmanın neden gerekli olduğunu gösteren bir şikayet listesi olarak hizmet ediyor. Bu, sömürgecilerin Amerikan Devrimi'ne kadar geçen yıllar boyunca protesto ettikleri ve karşı çıktıklarının sonucudur. 1776 yılında Thomas Jefferson tarafından yazılan Beyanname, ülkemizin başlangıcındaki en önemli ve tanımlayıcı belgelerden biridir.


Bağımsızlık Beyannamesi

Öykü Açıklama

Retorik Stratejiler Ethos Pathos Logos - Bağımsızlığın Beyanı

Öykü Penceresi Metni

 • ETİK (AHLAK / GÜVENİLİRLİK)
 • ÖRNEK 1
 • ÖRNEK 2
 • LOGOLAR (MANTIK)
 • "İnsanlık olaylarında, bir insanın kendisini birbirine bağlayan siyasi grupları çözmesi ve yeryüzünün güçleri arasında, doğanın ve yasaların kanunlarına aykırı ve eşit istasyonu kabul etmesi gerekiyor. Doğanın Tanrı onlara hak, insanlığın görüşlerine saygılı bir saygı onlara ayrılma nedenleri nedenlerini beyan etmelerini gerektirir. "
 • "Dolayısıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nin genel temsilcileri, bu kolonilerin iyi insanlarının adlarına ve otoritesine göre, niyetlerimizin doğruluğu için dünyanın Yüksek Yargıcı'na cazip geliyor, ciddiyetle yayınlıyoruz Ve bu birleşik kolonilerin özgür ve bağımsız devletler olması gerektiğini ilan et ... "
 • "... bu hakları güvenceye almak için hükümetler erkekler arasında kurulur ve adil güçlerini yönetilenlerin izniyle elde eder; Herhangi bir hükümet biçimi bu amaçların tahribine uğradığında, halkın bunu değiştirmesi ya da kaldırması ve yeni hükümet kurması hakkı ... "
 • Yetkili, yargı yetkilerini tesis etme yasalarından vazgeçerek, adaletin yönetimini engelledi. "
 • Bu mahkeme Kralın emriyle sökülüyor!
 • PATOZ (DUYGULAR)
 • İsyancılar için destek ateşle oynuyor ...
 • "Denizlerimizi yağmaladı, kıyılarımızı yağmaladı, kasabalarımızı yaktı ve halkımızın hayatını yok etti."
 • "Bu nedenle karakteri, bir zorbalığa neden olabilecek her harekete işaret eden bir prens, özgür bir halkın hükümdarı olmak için uygun değildir."